Liên hệ Spa Như Ý
Địa chỉ : Đồi 2 – Đông Phương Yên – Chương Mỹ – Hà Nội
ĐT : 0342411603